Om oss


Den 1 september 2022 startade förskolan Vintergatan upp sin verksamhet på Orionvägen 6 i Byskogen, Ås i Krokoms Kommun. Tidigare i samma lokaler har ett föräldrakooperativ verkat i inte mindre än 30 år. När de inte längre kunde driva det vidare i den formen, fick vi tillstånd av kommunen att driva en privat förskola här som ett viktigt komplement till kommunens egna större förskolor i området. Vi tycker det är jätteroligt att kunna erbjuda en liten förskola med en avdelning för 17 barn i åldrarna 1-5 år för de som det konceptet passar för. 

Vintergatan drivs i privat regi av huvudmannen Solens Strålar som även har förskolan Solstrålen i Alsen sedan 5 år tillbaka. Vi har samma regler och avgifter som Krokoms kommun. Föräldrar har inget ansvar i styrelse eller med några andra arbetsinsatser. Men vi bjuder gärna in till gemensamma aktiviteter för de som har sina barn här eftersom en mindre förskola kan bli mer familjär och har kortare beslutsvägar i kommunikationen. 

Eftersom Solstrålen i Alsen har samma rektor och samma ledning som Vintergatan kan vi samarbeta med kompetensutveckling för personalen, gemensam planering och utvecklingsdagar. Vi samarbetar även med andra privata förskolor och föräldrakooperativ i Krokoms kommun för att höja kvaliteten och säkerheten på en gemensam resa. Tillsammans blir vi bättre och starkare.

Eftersom vår förskola ligger precis på kommungränsen till Östersunds kommun tar vi även emot barn som är skrivna i den kommunen. Men regler och avgifter är samma för alla utifrån det som finns att läsa på krokoms kommuns hemsida.

Vår kock lagar maten på plats från grunden med så mycket närproducerade och ekologiska råvaror som möjligt. Vi utgår från läroplanens mål och arbetssätt och har extra fokus på utevistelse i vårt fina närområde samt på musik och rytmik. 

I en barngrupp med 17 barn i blandade åldrar har vi tre stycken pedagoger på heltid i barngruppen bestående av förskollärare, barnskötare och musikpedagog. Samt en utbildad kock som lagar maten och en rektor som sköter ledningen tillsammans med huvudmannen.