Mat, Uteliv, Musik & Barnkonventionen


Maten och råvarorna är en viktig del hos oss och vi tror att det påverkar såväl barn som personal att maten lagas på plats med dofter och smaker som väcker nyfikenhet på vad maten kommer ifrån och hur den blir till.

Vårt fantastiska läge nära både stad och skog och sjö gör att vi gärna tar alla tillfällen att vistas ute och ta med oss läroplanen både ut på vår fina gård och i grönområden runtomkring.

Några av våra anställda på förskolan är musikpedagoger och musikproducenter. Därför har vi valt att ta tillvara på det i vår inriktning. Musik och rytmik är bra för alla barn och ger förutom glädje och livskvalitet, även andra verktyg till att hitta kommunikationen med omgivningen så väl som med mig själv.

Och eftersom vår huvudmans andra yrke är att utbilda olika yrkesgrupper i barnkonventionen så har vi även fördjupat oss i den delen med hur vi arbetar i vardagen med barnkonventionen kopplad till läroplanens läromål.